Sửa Nhanh Lỗi VCRUNTIME140_1.dll Game Liên Minh Không Vào Được Game LeagueClient.exe – system Error

 Sửa Nhanh Lỗi VCRUNTIME140_1.dll Game Liên Minh  Không Vào Được Game LeagueClient.exe – system Error

Sửa Nhanh Lỗi VCRUNTIME140_1.dll Game Liên Minh Không Vào Được Game LeagueClient.exe – system Error

Hello anh em !
Hôm nay chúng ta sẽ sửa lỗi game Liên Minh Huyền Thoại LOL League of Legends Lỗi LeagueClient.exe – system Error
The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.

+ Trang để tải VC++ : https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

 

Sau đây là clip mình làm nhé :

datdungdinh

Bài viết cùng chủ đề :